Arbetslivserfarenhet

Projektledare

Reflectil Sverige AB
Pågående sedan 2014-03
Huvudkontor för Reflectil-gruppen, en grupp beståendes av företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför synbarhetsprodukter. Lokal försäljning och distribution sker från dotterbolag i Sverige, Norge och Portugal. Jag ansvarar över affärsutvecklingen på den svenska marknaden och assisterar med detsamma för den internationella marknaden. Jobbar med försäljning, marknadsföring och organisationsutveckling i nära samarbete med företagets VD.

Vice VD

STARK Konsult i Sjuhärad AB
2011-08 till 2014-02
Konsultfirma som ägdes av ett Private Equity-bolag och drevs av studenter från Högskolan i Borås. Organisationen och omsättningen ökade markant varje år och vi redovisade positivt resultat från andra året. Jag var med i uppbyggnaden och jobbade som ekonomikonsult 2011-2012, affärsområdeschef 2012-2013 och vice VD 2013-2014. 

Ekonomiassistent

H&M Online AB
2011-06 till 2012-08
Ett företag inom H&M-gruppen som är en av de marknadsledande aktörerna inom modebranschen med många olika butiker runtom i världen. Jag jobbade som ekonomiassistent under somrarna (heltid) och vid månadsboksluten (deltid). Varierande arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en större ekonomiavdelning.

Ägare

Footballmaker UF
2008-08 till 2009-06
 Skolprojekt där vi lärde oss att starta, driva och avveckla ett UF-företag inom loppet av ett år.