Referenser

Patrik Emanuelsson

STARK Konsult i Sjuhärad AB (2011-2013)
Verkställande Direktör
”Under de två år som jag jobbat med Torbjörn har hans sätt att leda och inspirera människor imponerat stort på mig. Han har ett lugn och affärssinne som få andra och lyckas genom detta skapa professionella och varaktiga kundrelationer. Det har varit en ära att jobba med Torbjörn och jag hoppas få göra det igen i framtiden.”

Malin Alm

Studentkåren i Borås (2009-2013)
Kårordförande
”Torbjörn har under sin studietid inte nöjt sig med att bara studera utan sett möjligheter till att utvecklas ännu mer. Genom sitt engagemang i STARK Konsult har han inte bara utvecklats själv utan även skapat möjligheter för andra studenter att få praktiska erfarenheter utanför studierna. För studietiden är inte bara en tid att inhämta kunskaper inom sitt utbildningsområde, utan också en möjlighet att utvecklas som person, skapa bra kontaktnät och rätt förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Torbjörns engagemang innebär ett bevis på företagsamhet och drivkraft. Vi önskar honom lycka till i framtiden.”

Susanne Nilsson

H&M Online AB (2011-2012)
Business Solution Responsible
”Torbjörn är lojal, plikttrogen, noggrann och ordningsam. Han har väldigt lätt för att lära och tar ansvar för de uppgifter han blir tilldelad. Torbjörn är en positiv person som sprider god stämning bland kollegor och är mycket omtyckt. Jag vill ge honom mina bästa rekommendationer och önskar honom lycka till i sina framtida studier och i sitt framtida yrkesliv.”

Jonas Sjöberg

Thorildskolan (2003-2006)
Idrottsansvarig
”Under sina tre år på Thorildskolan har Torbjörn visat på ett stort engagemang och entusiasm. Han har personifierat Thorildsandan som innebär att man med ett positivt och uppmuntrande sätt tar sig an alla uppgifter med stort engagemang. Denne positiva kille har visat på mycket goda ledaregenskaper och gott kamratskap samtidigt som han presterat mycket goda resultat inom ett flertal idrottsgrenar.”