Utbildning

Civilekonomexamen

Högskolan i Borås
2013

  • Inriktning: Företagsekonomi
  • Magisteruppsats: MCS i mindre företag – En förutsättning för tillväxt?

Utbytesstudent

Central Queensland University i Rockhampton, Australien
2012

  • Entrepreneurship, Innovation and New Ventures
  • Customer Relationship Marketing
  • Consumer Behaviour

Studenten

Mimers Hus Gymnasium
2009

  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning: Ekonomi