Utmärkelser

Årets näringslivsstudent

Högskolan i Borås
2013
”Torbjörn har under sin studietid inte nöjt sig med att bara studera utan sett möjligheter till att utvecklas ännu mer. Genom sitt engagemang i STARK Konsult har han inte bara utvecklats själv utan även skapat möjligheter för andra studenter att få praktiska erfarenheter utanför studierna. För studietiden är inte bara en tid att inhämta kunskaper inom sitt utbildningsområde, utan också en möjlighet att utvecklas som person, skapa bra kontaktnät och rätt förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Torbjörns engagemang innebär ett bevis på företagsamhet och drivkraft.” 

Årets idrottsstudent

Thorildskolan
2006
”Under sina tre år på Thorildskolan har han visat på ett stort engagemang och entusiasm. Han har personifierat Thorildsandan som innebär att man med ett positivt och uppmuntrande sätt tar sig an alla uppgifter med stort engagemang. Denne positiva kille har visat på mycket goda ledaregenskaper och gott kamratskap samtidigt som han presterat mycket goda resultat inom ett flertal idrottsgrenar.”